homebedrijfdiensten | coachbende | opdrachtgeverscontactroute
 

COACHBENDE

De Coachbende is een onderdeel van Congruent dat, onder gelijkblijvende kwaliteitscriteria, een beduidend lager tarief hanteert dan gebruikelijk.

Twee redenen:

  1. Om voor hen die een zeer laag inkomen hebben, individuele coaching mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, kunstenaars, bijstandgerechtigden e.a.
  2. Om organisaties in de gelegenheid te stellen grote groepen mensen (het minimaal aantal is 25 medewerkers), zo niet alle medewerkers, individueel te laten coachen zonder dat de kosten daarvoor de pan uit rijzen.

Coaching stimuleert het versterken van zelfinzicht, zelfreflectie, zelfbewustzijn en zelfmanagement (impulsbeheersing). En geeft tevens handvatten op vaardigheidsniveau om bovenstaande om te zetten in gedrag.

Onze opvatting is dat coaching voor iedereen mogelijk moet zijn.

coachbende

Congruent
Nieuwe Passeerdersstraat 170
1016 XP Amsterdam
Tel: 06 5138 3687

info@congruent.nl
 
© congruent